چرا بعد از اینهمه فعالیت بازم نوشته هام به تایید نیاز دارن؟

چرا بعد از اینهمه فعالیت بازم نوشته هام به تایید نیاز دارن؟

2 پسندیده

در این مورد مشخص، به دلیل کلمات به کار رفته در نوشته هاس.

1 پسندیده

پس ذات من منشوری به حساب میاد :joy:

2 پسندیده

منم امروز به تایید نیاز داشتم. :wink::wink:

3 پسندیده

ممکنه از کلماتی استفاده کنید که بار معنائی منفی دارن. نگران نباشید به دلیل نوع بحثی که روی «شعور» داشتید این اتفاق افتاد.

1 پسندیده

چند تا کلماتشو بهم بگید الکی استفاده کنم :sweat_smile: تایید شه بیشتر حال میده :sunglasses::sunglasses::rofl:

2 پسندیده

همینا بگو
منم همین سوالو دارم

یه سوال
آیا کسی سوالات مارو ویرایش میکنه
یا همونا مستقیما تایید میکنن