چرا بعضی افراد از جانوران خزنده و جونده می ترسند ولی از وسایل نقلیه نمی‌ترسند؟

چرا بعضی افراد از جانوارانی مانند مارمولک - سوسک - موش - و از این قبیل جانوران می ترسند و واکنش شدید نشون میدن. ولی از ماشین و موتور سیکلت اصلا نمی ترسند . دلیل آن چیست؟

2 پسندیده

میتونه رفتار غیر قابل پیش بینی و حرکات چندش آور این حیوانات موذی باشه ولی در وسایل نقلیه تا حدود زیادی قابل پیش بینی و پیشگیری هست که ترسی نداشته باشن