چرا بعضی روزا دیر میگذره، بعضی روزا زود؟

به چی بستگی داره؟ چه چیزی در این احساس تاثیر داره؟

6 پسندیده

شبانه روز 24 ساعته ولی بسته به این که با چه کیفیتی زندگی کنیم و دنبال چه چیزایی باشیم و به چه چیزایی فکر کنیم به نظرمون زودتر یا دیر تر میگذره

5 پسندیده

روز ها از هم فرقی ندارند فقط خطای ذهن ما است که ما این گونه فکر میکنیم که بعضی از روز ها دیر میگذرد وبعضی روز ها زود میگذرد، روزی که ما مصروف و سر گرم کاری باشیم حتما تجره کرده باشید آنروز از حد معمول زود تر میگذرد و تا وقتی که سر خود را از کار بالا میکنیم میبینیم که ساعاتی زیادی از روز گذشته و هنگامیکه کار نداشته باشیم مصروفیتی نداشته باشیم روز ها دیر تر میگذرند و ما هم منتظریم هر لحظه به ساعت نگاه میکنیم و یا هم لحظات انتظاری فکر میکنیم چقدر دیر میگذرد.

5 پسندیده

اوقات خوش آن بود که با دوست بسر رفت / باقی همه بی حاصلی و بیخبری بود
اگر از کاری که میکنیم لذت و بهره کافی ببریم گذشت زمان سریعتر میشود و خستگی در کار کمتر

4 پسندیده

ادم خودش مشخص میکنه که زمان چطور براش بگذره ، مثلا اگه شخص از انجام کاری لذت ببره ، ساعت ها هم که با اون کار مشغول باشه براش ناچیز به نظر میاد و برعکس …

3 پسندیده