چرا بعضی مدرسای کنکور اینقدر ادا و اطوار در صدا و حرکات بدن دارن؟

اگر بعضی مدلای رفتاری عجیب، تکرار و تکثیر نمی‌شد، زیاد مهم نبود ولی بنظر میرسه این‌ شکل رفتار به هدف خاص و مشهور شدنه و در واقع بازار یابیه شایدم یه تکنیک آموزشی جذاب، نظر شما چیه؟ آیا جو کنکوری‌ها چنین می‌طلبه؟
مدرس کنکور حرکات بدن عجیب

5 پسندیده

من مشاهده خودم رو میگم
اکثر این آدم هایی رو که برای تدریس کنکور خیلی معروف شدن، فضا رو یه جوری هیجانی می کنن.
ممکنه که این هیجان و ادا ها به صورت غیر مستقیم به یادگیری کمک کنند مثلن در حفظ کردن و کدگذاری ها و شاید این افراد هم به همین دلیل رفتار های هیجانی و ادا های عجیب دارن!

1 پسندیده