چرا بعضی پسته ها با دربهای بسته متولد میشن؟

ایا این یه ترفند طبیعت هست برای خورده نشدنشون یا یه نقص هست در فرایند تولید پسته؟

2 پسندیده

من فكر كنم پسته بايد برسه هرچي رسيده تر باشه اين سرشم خود به خود باز ميشه!

2 پسندیده