چرا بلاک چین ها باید مقیاس شوند؟

میدونی نشستن تو ترافیک چقدر وحشتناکه؟ ترافیک در یک جاده به این دلیل وجود دارد که جاده‌ها به گونه‌ای ساخته نشده‌اند که تعداد اتومبیل‌هایی را که همزمان در جاده هستند، کاهش دهند. تصور کنید هر بار که مجبور به انجام یک تراکنش بودید، باید در ترافیک منتظر بمانید تا تراکنش شما تایید شود و انجام شود. و تراکنش افراد بیشتر به این معنی است که شبکه و فرآیند اعتبارسنجی باید بیشتر اتفاق بیفتد. این ترافیک را در یک شبکه غیر قابل مقیاس ایجاد می کند و یک رویکرد کند ناپایدار را ارائه می دهد.

بنابراین، اگر قرار است فناوری بلاک چین به هر نوع پذیرش انبوه برسد، مقیاس پذیری بسیار مهم است. اگر شبکه‌ای نتواند مقیاس‌پذیر باشد، نمی‌تواند با پلتفرم‌های سنتی در راحتی، سرعت تراکنش و توان رقابت رقابت کند.

بنابراین برای مقیاس‌پذیری، یک پروژه یا نیاز به پول نقد امنیتی یا غیرمتمرکز دارد، درست است؟ خب نه.