چرا تلگرام قطع شده؟

همین الان با وضعیتی عجیب مواجهم و اون اینه که تلگرام قطع شده!!! چرا؟ کسی خبر داره؟

2 پسندیده

بله دسترسی من هم به تلگرام قطع شده بود که البته الان کمی درست شده. منظورم از کمی اینه که در حال حاضر به خیلی از گروه ها و کانالها و یا آخرین پیامای شخصیم هیچ دسترسی ندارم.

فکر کنم سروراش down شده.

1 پسندیده