چرا تو مطب پزشک ها، توقف زیاد مانع کسب نمیشه؟

معمولا اگر در ساعتی که از یک پزشک نوبت گرفته ایم در مطب او باشیم، حدود یک-دو ساعت معطل خواهیم شد. چنین زمانی از آدم های زیادی در مطب ها از دست می‌رود. و با توجه به حال و هوای مطب، حوصله ی انجام کارهای دیگه هم در چنین فضاهایی دست نمیدهد. آیا راهی برای بهبود چنین موقعیتی هست؟

1 پسندیده

چرا منشیها به جای دادن وقت دقیق به دادن وقت تقریبی متوسل میشن؟ ایا میزان شلوغ بودن مطبها دید مثبت در بیماران نسبت به کار حرفه ای پزشک ایجاد میکنه؟

1 پسندیده

آیا استانداردی برای “مدت زمان ویزیت بیمار” وجود داره؟ با تقریب خوبی به نظرم میشه از این شلوغی کاست. البته اگر گرفتن وقت قبلی در اون مطب الزامی باشه