چرا تکنولوژی مهاجمان سیاره‌های دیگه و آدم فضایی‌ها از ما خفن‌تره؟

چی باعث چنین ذهنیتی تو ما آدما شده که آدم فضایی‌ها، اگه وجود داشته باشن، پیشرفته‌تر از ما هستن؟! :alien:

1 پسندیده

به هر حال اون قدر پیشرفته بودن که تونستن خودشون رو به زمین برسونن :wink:

4 پسندیده

براساس کاوشها و دیدگاههای که در مورد امکان وجود زیست فرازمینی، اگر همپین موجوداتی وجود داشته باشن، بسیار دورتر از حد تصور هستند. اگر تمدنی شبیه به ما داشته باشن، همونطوری که @pd.in گفت، برای رسیدن به زمین باید پیشرفته تر باشن، چون ما نتونستیم خیلی در این زمینه پیشرفت کنیم.

2 پسندیده

شاید موضوع به تکنولوژی برتر اونها برنگرده. شاید فاکتور های زیستی برتری داشتن که تونستن مارو پیدا کنن.

3 پسندیده