چرا دانه های خشک شده گیاهان دیگه مثل ذرت در حرارت باز نمیشن؟

امروز داشتم ذرت ( پفیلا ) درست میکردم این سوال اومد ذهنم شاید هم من خبر ندارم و دانه های دیگری هم خواص مشابهی داشته باشند ولی چه خواصی دانه خشک شده ذرت داره که تو حرارت مثل گل باز میشه ولی دانه های خشک دیگه ندارند

1 پسندیده