چرا درهای متروی تهران-کرج با مکث زیاد باز میشن؟

در ایستگاههای ابتدایی مسیر متروی تهران - گلشهر و برعکس وقتی مترو میاد حدودا ۴ یا ۵ دقیقه طول میکشه تا درهاشو به روی مسافرا باز کنه. دلیل اینکار چیه؟

2 پسندیده

خسته اند لابد …