چرا در ابتدا از ما می‌خواهند به عقل رجوع کنیم و در ادامه عقل را ناقص می‌خوانند؟

سلام
سوال ۱) در مورد اینه که فرض کنید من با عقل خودم پذیرفتم خدا هست، چون در قرآن گفته شده که تفکر کنید و در اسلام هم گفته شده که تعلق کنید و بپذیرید. ما با عقل خود پذیرفتیم. تا اینجا گفته شده به عقل خود رجوع کنید تا بپذیرید.
حال در یکی از مسائل مربوط به دین،‌ با تناقض روبه‌رو می‌شوم، یا به این نتیجه می‌رسم که تناسخ بودایی حق است، چرا اسلام، در این مورد عقل مرا رد می‌کند؟ در حالیکه قبلا عقلی که آن پذیرفته بود را تایید کرده بود.
یا ۲) چرا در جواب بعضی از سوالات به ما گفته می‌شود که عقل شما در آن حدود نیست که به پاسخ این جواب‌ها برسد، چطور عقل می‌تواند بفهمد که خدا هست و اسلام حق است ولی در موارد دیگر نمی‌تواند بفهمد و نباید به آن رجوع کرد؟

این سوالی است که از خودم پرسیده شده و جوابی دادم که قانع نشدند. شاید جواب بهتری هم باشد.

سوال با قوانین پادپُرس مغایرت دارد. برای اطلاع بیشتر از چرایی، این پاسخ را مطالعه کنید.