چرا در اطاق MRI از دستگاه فلزیاب استفاده نمی‌شه؟

ویدیوهایی که از دستگاه MRI منتظر می‌شه نشون می‌ده که چقدر این دستگاه خطرناکه.
چیزی که من رو نگران می‌کنه وجود فلزاتی در بدن بیمار هست و احتمال به دام افتادن این فلزات در جریان مغناطیسی.
مثلاً بیماری که دستگاهی مثل باتری قلب درون بدنش قرار داره و ممکنه فراموش کرده باشه‌.

آیا این موارد خطرناک نیستن و احتمال آسیب‌های شدید جانی برای بیمار وجود نداره؟
و این که اگر هستن چرا یک دستگاه فلزیاب مشابه دستگاهی که در فرودگاه‌ها وجود داره در اطاق‌های mri قرار نمی‌دن؟