چرا در سینمای ایران اثر داستان به این حد مغفول مانده؟

با توجه به این که سینمای ایران مثل بقیه صنایع از تکنولوژی روز دنیا عقب مونده، آدم با خودش میگه که خُب این موضوع باید تاثیرش رو ارتقای داستان و سایر عوامل یک اثر سینمایی بذاره. درحالی که این اتفاق نیوفتاده. به عنوان مثال در سینمای ما آثار غیرمتعارف کمتر ساخته میشه. چرا؟

4 پسندیده

به علتش میتونه این باشه که مخاطب به سلبریتی گرایی و آثار غیر فاخر و محتوای سرگرم کننده عادت کرده