چرا ذهن از تغییرات مثبت استقبال نمیکنه؟

بعد از یه مدت ذهن دوست داره خودش رو محدود کنه و به تناوب و تکرار روی بیاره دلیل این مقاومت در انسانهای مختلف چیه؟

2 Likes

ذهن اصالتا پویاست ولی ما با عوامل محدود کننده مختلف مثل تنبلی یا تقلید یا… او را دچار درجا زدن میکنیم اگر مثل بزرگان او را رها کنیم به مرزهای نا شناخته صعود می کند.
بقول حضرت حافظ:
گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم / گفتا که شبروست او از راه دیگر آید

1 Likes