چرا راننده های brt با هم مسابقه می دن؟

جدیدا سوار اتوبوس های بی آر تی خصوصا در خط آزادی به تهرانپارس که می شم شاهد یه رقابت خنده دار بین راننده های BRT در جلو افتادن از همدیگه هستم. رقابتی که اولش فکر می کردم ناشی از توهم منه اما هر روز داره شدیدتر و جدی تر می شه. در حدی که دوبار نزدیک بود بی آر تی ها با هم تصادف کنند سر این که اتوبوس عقب تر می خواست هر جور شده از اون یکی جلو بزنه و اتوبوس جلویی بهش راه نمی داد. این قضیه اصلا بازی و یا سرگرمی نیست و من فکر می کنم یک داستان خاصی پشتشه. کسی می دونه قضیه چیه و این رقابت سر چیه؟

4 پسندیده

من حدس میزنم علتش گرمی هوا باشه.
اگه دقت کنید اتوبوسها به جایگاه اصلی که میرسن پشت سرهم قرار میگیرن و به نوبت وقتی پر از مسافر شدن حرکت میکنن. خب قاعدتا اتوبوسی که زودتر رسیده زودتر هم حرکت میکنه، ولی اتوبوس عقبی باید بیشتر منتظر بمونه. گاهی مجبورن که توی گرما و آفتاب سوزان منتظر باشن. به نظرم سعی دارن از هم سبقت بگیرن تا زودتر به جایگاه برسن و زودتر حرکت کنن. در حرکت بودن، اونها رو خنکتر نگه میداره. البته این تنها یه حدسه😉

4 پسندیده