چرا زخم بعضي افراد خيلي زود خوب ميشه؟

من از اون دسته آدمام كه وقتي جايي از بدنم زخم ميشه سرعت ترميم اونقد زياده كه اصلا يادم نيست كي خوب شده
بعضي از زخمام كمتر از دو يا سه روز خوب ميشه

هفته پيش يادمه كه صبح به سختي ميلنگيدم و شب داشتم فوتبال بازي ميكردم

به نظرتون اهميت ندادن به زخم باعث تسريع بهبودي ميشه؟.
مثلا اين زخم سه روز پيش بود ولي الان نيست

1 پسندیده