چرا سی سال دیگه ممکنه ما هم جز گرسنه‌های دنیا باشیم؟

جمعیت پیش بینی شده جهان تا سال 2050: 9 میلیارد نفر

جهان اگر بخواد نیاز این تعداد از افراد رو تامین کنه باید چیزی حدود 60 درصد به تولیدات مواد غذاییش اضافه کنه.

منابع آب و خاک جهت کشاورزی کم و خیلی جاها مثل ایران رو به خشکی داره.

دنباله‌ی موضوع سی سال دیگه چه غذاهایی بیشتر باب خواهند بود؟

3 پسندیده