چرا فکرمون درگیر قضاوت کسایی میشه که نقشی تو زندگی مون ندارن؟

میخوایم مردم رو روان شناسی کنیم :thinking:
یا خودمون کمرنگ شدیم و داریم تلاش میکنیم اینجوری سرپوش بذاریم رو ضعف خودمون یا…

3 پسندیده

فکر میکنم دلایل مختلفی داره مثل روانی اجتماعی خانوادگی و شخصی . معمولا افراد مهر طلب به دنبال تایید گرفتن از دیگران هستند . اجتماع و افراد آن هم بی تاثیر نیستند . افرادی که در خانواده دیده نشده اند و سرکوب شده اند همیشه نگران قضاوت دیگران هستند . کسانی که اعتماد به نفس پایین دارند و خود کم بین هستند نیز به اعتقاد دیگران درباره ی خودشان اهمیت زیادی میدهند.

3 پسندیده