چرا قورمه سبزی تبدیل به بدترین غذای دانشگاهی شده؟

چرا قرمه سبزی به عنوان بدترین غذای اکثر دانشگاها معروفه؟! در حالی که به عنوان یکی از اصلی ترین غذاهای ایرانی شناخته میشه؟

دقیقا آشپزهای دانشگاه چه چیزی رو موقع پخت قرمه سبزی رعایت نمیکنن؟

کیفیت بد قورمه سبزی در دانشگاهها

5 پسندیده

من چند باری قرمه سبزی درست کردم ، فکر کنم آشپزها دوتا کار و باید انجام بدند که انجام نمی دند.

  1. سبزی و خوب سرخ نمی کنند.
  2. سبزی و خوب ریز نمی کنند یعنی سبزی درشت باشه خوب نیست.
2 پسندیده