چرا مدارس دولتی با هم رقابت نمی‌کنند؟

رقابتِ بین مدارس[1] امر مطلوبی ست؟
چرا مدارس دولتی به اندازه‌ی مدارس غیرانتفاعی با هم رقابت نمی‌کنند؟

چطور میتوان در جهت ارتقاء آموزش دانش‌آموزان در بین مدارس دولتی رقابت مثبتی به‌وجود آورد؟ رقابت در مواردی مثل میانگین معدل کلی دانش‌آموزان، مهارت‌ها، قبولی در رقابت‌های علمی و … .


  1. رقابت بین دانش‌آموزان در این سوال مطرح نیست، بلکه منظور رقابت بین مدارس است. ↩︎

5 پسندیده

الان هم مقایسه مدارس به شکلی وجود داره ولی اغلب از بالا یا بیرون این مقایسه‌ها اجبار یا انجام میشه؛ ادار‌ه‌های آموزش و پرورش هر منطقه، نمرات، معدل، درصد قبولی دانش‌آموزان مدارس مختلف رو مقایسه می‌کنند، و این تا حدودی روی اسم و رسم مدرسه یا مدیر و معلم تأثیر می‌گذارد، اما مسأله اینجاست که برخی ملاک‌ها، نشان‌دهنده کیفیت مطلوب آموزشی نیست چون یا خود ملاک‌ها، مطلوب نیستند یا مشاهداتی که منجر به نتایج ‌می‌شود کیفی یا دقیق نیستند. ‌

2 پسندیده