چرا معلمان مهارت‌های دانش‌آموزان را با هم مقایسه می‌کنند؟

چرا تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان از کم اهمیت‌ترین موضوعات مورد توجه معلمان است؟

توضیح: توانایی هر فرد با خودش قابل مقایسه است، اما معلمان این موضوع را کم‌تر مورد توجه قرار می‌دهند و توانایی دانش‌آموزان را باهم می‌سنجند. این موضوع ناشی از نگرش‌هاست یا امکانات یا هردو؟

7 پسندیده

بهتره بپرسیم خود معلم برای شناخت و تقویت و بهره‌گیری از تفاوت‌های فردی، به چه ابزار و مهارت‌هایی نیاز دارد؟
ابزار و مهارت‌هایی که در کلاس‌های معمولی با تعداد زیاد دانش‌آموزان در یک کلاس هم قابل استفاده باشد. بنظرم باید از طرح درس شروع کرد، طرح درسی که مشارکت دانش‌آموزان با توانایی‌های مختلف را در نظر بگیرد.
بعد تکالیف درسی متنوع و حتی انتخابی. مثلاً علاوه بر تکالیفِ نوشتنی برای تثبیت یا کشف کاربرد موضاعات درسی، می‌توان از پژوهش و دست‌سازه یا آزمایش یا گزارش مشاهدات استفاده کرد.
حال نوبت ارزیابی است، ابتدا ارزیابی مشارکت در یادگیری، انجام تکالیف و بعد انواع آزمون‌ها.
چاره‌ کار در کلاس‌های پر جمعیت، گروه‌بندی است. و مشاهده افراد در گروه و استفاده از نظر هم‌گروهی‌ها درباره یکدیگر.
گفت و شنود درباره ویژگی‌های فردی هم بسیار مفید است، این، می‌تواند خصوصی یا به صورت پرسش و پاسخ شفاهی یا کتبی در کلاس صورت بگیرد، یا پرس و جو از همکاران و مشاور و پدر و مادرها.

1 پسندیده