چرا میریم تو خیابونا دور دور کنیم؟

قبل هر چیزی بگم که خودم هم جز طرفدارای دور دور هستم :grin: .

برام سواله که چه چیزی در دور دور دقیقا لذتبخشه که این فعالیتِ نامتناسب، به تفریح جدانشدنی از زندگی بعضی‌هامون تبدیل شده؟

image

دنباله‌ی موضوع مشاهدات خام دور دوری

5 پسندیده