چرا نمیتونم من سوال بپرسم؟

چرا نمیشه سوال بپرسم؟

1 Likes

منظورت امکانات پادپرسه؟
یا اینکه سوال پرسیدن در همه امور زندگی؟
اگر گزینه یک باشه که باید راهنمای پادپرس رو بخونی یا از @lolmol و @yousef کمک بگیری !
اگر منظورت فرض دومه که باید دامنه امن و اطلاعات قدیمی رو بازنگری کنی و ساده از کنار جزئیات نگذری و آگاهی خودت رو بالا ببری تا ضریب ساخت سوال تو ذهنت بره بالا

3 Likes

نه گزینه ۱منظورم بود:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

فکر کنم الان سوال پرسیدین دیگه :wink:

اگه به مشکل دیگه ای برخوردین با جزئیات بیشتری بگین تا راهنمایی کنم.

2 Likes

نه ممنون😅راهنمایی میخواستم ولی خب چه قد دیر تایید میکنن🤔

1 Likes