چرا وقتی زیاد فوت میکنیم سرگیجه می‌گیریم؟

هنگامیکه برای سرد شدن چیز گرمی آن‌ را فوت میکنیم، سر ما بعد از مدت کوتاهی گیج میشود.

دلیل علمی آن چیست؟ شما هم اگر تجربه نکردید میتوانید امتحانش کنید خواهید دید که بعد از سه الی چهار فوت طولانی سرتان گیج میشود :face_with_monocle:

فوت کردن شمع تولد

4 پسندیده

شاید به این خاطر باشد که وقتی تمام هوای موجود در ریه را تخلیه می‌کنیم، غلظت اکسیژن در خون پایین می‌آید و دچار ضعف و سرگیجه می‌شویم. من قبلا موقع باد کردن بادکنک دچار ضعف و سرگیجه شده‌ام.

2 پسندیده