چرا وقتی که کار درستی انجام میدم باز هم فکر میکنم کامل نیست؟

بارها شده کاری رو به نحو مطلوب انجام میدم ولی تو دل خودم میگم یه راه دیگه هم هست انگار هر دری از این مسئله باز میکنم ده ها در و ده ها چرای جدید باز میشن . نه اینکه راضی نباشم اتفاقا راضیم ولی از یک زاویه جدید که به مسئله نگاه میکنم سوالاتی پیش میاد که شاید اصلا در علوم فعلی این سوالات پرسیده نشده باشند شایدم فقط کنجکاوی باشه دلیل چی میتونه باشه؟

2 پسندیده