چرا کسی باید پادپرس رو انتخاب کنه؟

مثل دیگران از خودم شروع کنم.
من به این خاطر میام پادپرس چون شبیه یه برکه آرومه. زندگی توش جریان داره و بی صدا.
از اونجایی که هیجانم گاهی بالا هست، پادپرس جاییه که فرصت فکر و صبر می‌ده برای حلاجی کردن. عجله کمتره. کسی هولت نمی‌کنه که جواب بدی.
آزاد هستی که توی گفتگوها شرکت کنی.
زنونه مردونه نداره.
اینجا افکار شبیه خودمو پیدا می‌کنم. ازشون لذت می‌برم.
هر رشته کلامی مسیر خودش رو میره و پبامها مثل پیام‌رسان‌ها خط رو خط نیست. پس توی هر گفتگوی جدایی که خواستم شرکت می‌کنم.

حالا از دید من شخصی علاقه به شرکت در پادپرس داره که علاقه به صبر و تأمل داره. شاید خودش کمی مثل من کُند تصمیم بگیره. و علاقه داره تایپ کنه. نوشته‌ها رو بخونه.
شاید آدم‌های اهل مطالعه و تخیل به پادپرس علاقه‌مند بشن.

حالا تو چرا پادپرس رو انتخاب میکنی، چرا دوستش داری و به نظر تو چطور شخصیتهایی پادپرس رو انتخاب میکنن؟

به دنبال پرسش اگه به جای @yousef و @lolmol بودی، پادپُرس رو با چه عباراتی تبلیغ می‌کردی؟

3 پسندیده