چرخه حیات علم داده چیست؟

چرخه حیات علم داده شامل 5 مرحله است: ضبط، (اکتساب داده، ورود داده، دریافت سیگنال، استخراج داده). نگهداری (ذخیره سازی داده ها، پاکسازی داده ها، مرحله بندی داده ها، پردازش داده ها، معماری داده ها)؛ فرآیند (داده کاوی، خوشه بندی/طبقه بندی، مدل سازی داده ها، خلاصه سازی داده ها)؛ تجزیه و تحلیل (اکتشافی/ تاییدی، تحلیل پیشگویانه، رگرسیون، متن کاوی، تحلیل کیفی)؛ ارتباط برقرار کنید (گزارش داده ها، تجسم داده ها، هوش تجاری، تصمیم گیری).
اصطلاح “دانشمند داده” زمانی ابداع شد که شرکت ها برای اولین بار به نیاز به متخصصان داده ماهر در سازماندهی و تجزیه و تحلیل حجم عظیمی از داده ها پی بردند. ده سال پس از پذیرش گسترده اینترنت در کسب و کار، هال واریان، اقتصاددان ارشد گوگل، اولین رئیس دانشکده اطلاعات UC برکلی (I School) و استاد بازنشسته علوم اطلاعات، تجارت و اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا برکلی، اهمیت انطباق با نفوذ فناوری و پیکربندی مجدد صنایع مختلف.