چطوری امار بطری‌های یک بار مصرف دور ریخته شده، در زمستان و تابستان رو پیدا کنیم؟

این روزها مردم به خاطر گرمای هوا بیشتر بطری آب خرید می کنند. مخصوصا توی شهرهای بزرگ که مسافتها زیاده این موضوع شدیدتر هست . مشخصا در تابستان بیشتر از پاییز و زمستان این بطری ها خریداری میشن. چطوری میشه یه امار قابل مقایسه بین این دوتا پیدا کرد؟
اگه بخواییم چنین چیزی بسازیم این امارها رو از کجا باید گیر بیاریم؟

http://www.marinescoop.com/wp-content/uploads/2016/04/sea-of-plastic.jpg

دنباله‌ی موضوع الهام از طبیعت برای بسته بندی و تفاوت انسان ها و سایر موجودات در استفاده از مواد و ساخت پلیمرها چیه؟

1 پسندیده

از کارخونه های بطری سازی بگیر تفاوت سفارشاتشون رو در این دو فصل

2 پسندیده