چطوری بفهمیم آلودگی هوا چقدر آلاینده وارده بدن ما کرده؟

بدن ادم شبیه یه سوپ شیمیایی هست. آلودگی هوا می تونه این سوپ رو آلوده کنه. ایا تستی هست، مثلا تست خونی که مشخص کنه در سوپ شیمایی بدن ما چقدر فلزات سنگین و الاینده های شیمایی وجود دارن؟

چند وقت پیش که رفتم دکتر گفت علت خواب الودگیت سرب زیاد در هواست. اما چقدر می تونم مطمئن بشم از این حرف؟

2 پسندیده