چطوری میشه در اکسل عدد تصادفی در اکسل تولید کرد؟

چطوری میتونم این برنامه رو بنویسم وقتی کاربری عددی را در قسمت عناصر مثلا کربن یا C وارد میکنه اگر عدد بین 0.18 و 0.23 بودش همون عدد را بنویسه ولی اگر عددی که کاربر وارد میکنه بین این محدوده ی یعنی 0.18 و 0.23 نبودش یه عددی بین این بازه به صورت تصادفی یا رندوم بنویسه و یا عددی که کاربر وارد میکنه رو بین این محدوده 0.18-0.23 گرد کنه؟

2365

توجه کنید اگر کاربر اون فایل اکسل یا روی یکی از سلولهای دیگه کلیک کنه اون عدد تصادفی تغییر میکنه ولی من میخواهم اون عدد تصادفی ثابت باشه، یعنی دیگه تغییر نکنه. یعنی اگر عدد تصادفی که کامپیوتر تولید کرد در اون سلول 0.2100 بودش همون تا اخر باشه چه وقتی فایل اکسل رو می بندیم و دوباره باز میکنیم یا اینکه روی سلول دیگه کلیک میکنیم.