چطوری یه تیم یا سازمان می‌تونه مثل طبیعت خودسازمان‌ده باشه؟


(یوسف ) #23

این مسائل ژنتیکی هستند. به همین دلیل تفاوت بنیادی دارن با سیستم کاری ادما. چون ما از طریق یادگیری به این تقسیم وظایف میرسیم.


(پادپُرس) #24

A post was split to a new topic: چگونه سازمان های ما مثل طبیعت خودسازمانده باشند؟


#25

#پرسش
آیا حیوانات هم مثل ما احساساتی مثل حسادت، طمع، عشق، خودشیفتگی، میل به بهبود دارن؟ تحقیقی در این مورد سراغ دارین؟

#کامنت
احتمالا اونا می دونن که بدون همکاری با هم می میرن. اگر به جوامع ساده تر انسانی و انسان های اولیه هم نگاه کنیم فکر کنم اثری از این همکاری جمعی وجود داشته بینشون.

اما هیچ وقت ندیدیم که مثلا حیوانات مخترع چیزی بوده باشن یا مثلا نوشتن رو اختراع کرده باشن یا کامپیوتر بسازن. اون ها اغلب در صلح با هم زندگی می کنن (البته جز موقع جفت یابی یا غذا خوردن).


یکی از دلایلی که فکر می کنم تو سازمان ها سخت باشه که نظیر طبیعت کار کنه این هست که آدم موجود باهوشیه و دائم به صورت فردی میل به بهبود وضع خودش داره و به خودش فکر می کنه تا حرکت هماهنگ با بقیه. اما شدنیه. باید دید چطور میشه هم میل خودخواهانه آدما رو ارضا کرد و هم اون رو در خدمت سازمان گرفت.

این شعر که اندر مزیت و در فضیلت خر هست تقدیم به شما.