چطور آدرس بدیم؟

توی خیابون کسی ازت آدرس سوال میکنه. میتونی به خوبی آدرس بدی؟
من هنوز بلد نیستم به فارسی آدرس بدم چه برسه به انگلیسی.
به همین خاطر دوست دارم آدرس دادن به فارسی رو یاد بگیرم.
آیا دستور کاملی برای آدرس دادن در زبان فارسی میشناسین؟
اگر نه میتونین بنویسین، ما هم استفاده کنیم.

4 پسندیده

ساده س که … اول اسم شهر بعد میدون یا خیابون اصلی بعد خیابون فرعی و کوچه و ساختمان

این شیوه آدرس نویسی پُستی هست.
وقتی که کسی می‌پرسه، یک سری اصطلاح وجود داره.
مثلا کوچ اول دست چپ (من خودم مفهوم این رو درست نمی‌فهمم)
توی کتاب‌های آموزش انگلیسی اصلاحات زیادی برای آدرس دادن آموزش داده که من الان فراموششون کردم.
من فکر می‌کنم که یک روش ساختارمندی برای آدرس دادن وجود داشته‌باشه.

1 پسندیده