چطور ارتباط آدم‌های سالمند رو قوی‌تر کنیم؟

یک چیزی که خیلی نگرانم می‌کنه تنهایی سالممدان هست. خیلی از سالمندان با ترک فرزندانشون تنها می‌شن و این تنهایی رو نمی‌تونن به سادگی پر کنن. گاهی بعضیهاشون حیوان خانگی دارن. ولی مشکل بزرگ که نمیشه اون رو رد کرد اینه که تکنولوژی و آسیب‌های اقتصادی و تحول‌های شدید جامعه مردم رو به کل از هم دور کرده. اما در این میان سالمندان دسترسی خیلی کمی به تکنولوژی دارن. که حتی دسترسی این تکنولوژی هم با تصمیم سیاست‌مداران بسیار محدود شده.
سالمندان نیازمند توجه قشر جوان هستند و قشر جوان خودش درگیر تغییرات.
به نظر من ارتباطات فیزیکی سالمندان می‌تونه نیازهای اونها رو مرتفع کنه تا حدی.
به نظر شما چطور می‌شه سالمندان رو در کنار هم جمع کرد و چه محدودیت‌هایی در این راه وجود داره؟