چطور با غرغروها روبرو بشیم؟

با افرادی که مدام غر میزنن چطور روبرو شیم؟ چه بایدها و نبایدهایی را در برخورد با ایشان رعایت کنیم؟

شما خودتون زیاد غر میزنین؟ طرف مقابلتون چی کار کنه دست از غر زدن برمیدارین؟!

4 پسندیده

بهترین راه سر به سر گذاشتن با این افراد و شوخی کردن باهاشونه یه جورایی باید با شوخی تعییدشون کنید.

دو تا فرد با این اخلاق میشناسم همیشه رفتارم باهاشون اینجوریه. درست نیست اینو بگم ولی مسخرشون میکنم این باعث میشه حداقل جلوی من این رفتار رو کمتر بروز بدن.

1 پسندیده