چطور رفتار اجتماعی بهینه داشته باشیم؟

رفتار اجتماعی بیشتر در مورد ارتباط با طیف متنوعی از افراد با ذهنیت و رفتارهای متفاوت هست. البته هدف رفتار اجتماعی هم مهمه ولی عموما در اجتماع به دنبال برقراری ارتباط هستیم با افرادی که لزوما یک شکل نیستن. چه نکات ساده‌ای کمک میکنه که در این برقرار و استمرار ارتباط موفق باشیم؟ آیا باید تنها به یک سبک رفتار بسنده کنیم و بدون انعطاف پیش بریم؟ چقدر باید منعطف باشیم و این میزان از انعطاف رو چطور بسنجیم؟

3 Likes