چطور میتوان یک علم جدید پایه ریزی کرد؟

اگه کسی بخواد علمی جدید ابداع کنه باید چکار کنه؟
پایه و اساس تمام علوم متداول علم ریاضیست و علم ریاضی هم بر پایه فرضیات هست!
آیا علم جدیدی میتوان ابداع کرد که پایه و اساس محکمتری داشته باشه؟

5 Likes

بله؛ اگر یافته های جدیدی در ابعاد جدید و متفاوت نسبت به یک موضوع شکل بگیرند و به معرض تجربه و آزمایش گذاشته بشن میشه.

2 Likes

بستگی به تعریف علم داره. مثلاً اگر ابطال‌پذیری رو لحاظ کنیم، خیلی‌هاشون مشمول علم نمی‌شن.

3 Likes