چطور میتونم استرس تماس تلفنی رو برای خودم کم کنم؟

تماس تلفنی به افراد غریبه معمولا برام استرس داره؛ مخصوصا اگه قرار باشه به سازمان‌های دولتی زنگ بزنم! تا حدی که خیلی وقتا کارایی که میشه با تلفن به سادگی پیش برد، رو حضوری انجام میدم! :running_woman::woman_shrugging:

دقیقا نمیدونم منشا این استرس چیه و برای همین به سختی میتونم این استرس رو کم کنم. شما پیشنهاد یا راهکاری برای لذتبخش کردن تماس های تلفنی کاری دارین؟

ترس از تماس تلفنی

1 Likes

من که رو حرف و هدفی که براش میخوام حرف بزنم تمرکز میکنم و نه شخصی که باهاش تماس میگیرم ،این استرس من رو کم میکنه

1 Likes