چطور میشه جلوی آپارتمان سازی همسایه ها را گرفت؟

اگه تو خونه باشید و همسایتون بخواد خونشو بفروشه به بسازبفروش یا خودش آپارتمانش کنه در این صورت دیگه نور خورشید مثل قبل به خونتون نمیرسه و احتمالا نمیتونید راحت تو حیاط خونتون بشینید بدون اینکه چند تا پنجره آپارتمان که رو به حیاطتونه رو تحمل کنید. چه راهایی وجود داره که بشه قانونی یا … (مثلا با راضی کردن همسایه ها ؟) از آپارتمان سازی تو محله جلوگیری کرد؟

جلوگیری از ساخت ساختمانهای بلند

4 پسندیده

با توجه به ضرورت هاي زندگي
شهري و افزايش جمعيت همچنين قوانيني كه اجازه ي ساخت و ساز رو با وجود مشكلاتي كه ذكر كرديد ميده شما نمي تونيد جلوي همسايه تون رو بگيريد. در واقع عرف زندگي در شهرها سكونت در آپارتمانه نه ويلا. بنابراين يا بايد تحمل كرد يا بايد رفت جايي كه ساخت وساز ويلايي عرف باشه.

3 پسندیده