چطور میشه علم رو به صنعت تبدیل کرد؟

وقتی تعریف تکنولوژی رو گوگل میکنی این میاد:

اصطلاحاتی مثل علم، کاربردی و صنعت با این تعریف به ذهنم میان.

سوال 1:

آیا استفاده از تکنولوژی بدون داشتن دانش مرتبط با اون (خصوصن در صنعت) ممکنه؟
مثلن تو اکثر داروسازی های ایران میبینیم که دستگاه ها و دستور العمل ها رو خریدن و دارو تولید میکنن. اگر بله، چه مقدار از تکنولوژی موجود در ایران به این شکله؟ این وضعیت چرا به وجود اومده؟ اصلن آیا این وضعیت آسیبی وارد میکنه؟ اگر بله چه آسیبی؟

سوال 2:

چطور میشه علم رو به صنعت تبدیل کرد؟
تولید علم به چه معناست؟ جایگاه علمی ایران کجاست؟ چه ارتباطی بین علم و تکنولوژی وجود داره؟

6 پسندیده