چطور میشه میزان کدورت آب آشامیدنی در لوله‌های آب شهری رو سنجید؟

یکی از مشخصه‌های فیزیکی آب برای تشخیص سلامتش، رنگ و میزان کدورت آب هست. معمولا بعضی یون‌های فلزی مثل آهن و منگنز و یا بعضی گیاخاک‌ها و پلانکتون‌ها و … میتونن آب رو رنگی کنن.

چقدر شفافیت برای آب لازمه تا قابل آشامیدن بشه؟ و میزان کدورت آب آشامیدنی در لوله های آب شهری چقدره؟

سازمان‌هایی مثل سازمان آب با چه روش‌های آزمایشگاهی می‌تونن چنین کدورتی رو بسنجین؟

کدورت آب آشامیدنی

6 پسندیده