چطور گیاهان وحشی رو برای تکثیر در طبیعت پرورش دهیم؟

شاید دست بردن در طبیعت کار درستی نباشه.
در طبیعت‌گردی، برخی گیاهان رو می‌بینم که خیلی دوستشون دارم، و خیلی خوشحال می‌شم بتونم اون‌ها رو در همون مکان تکثیر کنم. این‌ها گیاهان بومی همان منطقه هستند و شاید اگر اونها رو در همانجا تکثیر کنم، تغییر مضری برای اون منطقه نباشه.

برای تکثیر اون‌ها به سوال‌های مختلفی برخورد کردم. مثل:

  • چطور بذر گیاهان وحشی رو به دست بیارم؟
  • چطور اون‌ها رو در خزانه بکارم؟ چه شرایطی برای کاشت در خزانه مورد نیاز هست؟
  • چطور اون‌ها رو در طبیعت بکارم؟ چه جایی برای کاشت اون‌ها مناسب‌تر هست؟
  • آیا بهتر هست که بذر رو بکارم یا اینکه در خزانه ابتدا کاشته بشوند تا ریشه بزند؟
  • چه زمانی بهتر هست برای کاشت گیاهان رشد کرده در خزانه؟

اگر کتابی یا مرجعی در این زمینه داشتید، یا تجربه خیلی خوشحال می‌شم بیشتر راجع بهش بدونم.

5 پسندیده