چه انتظاری از شعر دارید؟ چشم عاقبت بین چیست ؟

حضرت مولانا در حکایتی به این موضوع می پردازد .
مولوی » مثنوی معنوی » دفتر سوم

آن یکی آمد به پیش زرگری

که ترازو ده که بر سنجم زری

گفت خواجه رو مرا غربال نیست

گفت میزان ده برین تسخر مه‌ایست

گفت جاروبی ندارم در دکان

گفت بس بس این مضاحک رابمان

من ترازویی که می‌خواهم بده

خویشتن را کر مکن هر سو مجه

گفت بشنیدم سخن کر نیستم

تا نپنداری که بی معنیستم

این شنیدم لیک پیری مرتعش

دست لرزان جسم تو نا منتعش

وان زر تو هم قراضهٔ خرد مرد

دست لرزد پس بریزد زر خرد

پس بگویی خواجه جاروبی بیار

تا بجویم زر خود را در غبار

چون بروبی خاک را جمع آوری

گوییم غلبیر خواهم ای جری

من ز اول دیدم آخر را تمام

جای دیگر رو ازینجا والسلام

معنی تحت اللفظی آنرا در جایی دیدم به این مضمون/
پیرمرد زرگری به دکان همسایه زرگر رفت و گفت: ترازویت را به من بده تا این خرده‌های طلا را وزن کنم. همسایه‌اش که مرد دور اندیشی بود گفت: ببخشید من غربال ندارم. پیرمرد گفت: من ترازو می‌‌خواهم و تو می‌گویی غربال نداری، مگر کر هستی؟ همسایه گفت: من کر نیستم، ولی درک کردم که تو با این دست‌های لرزان خود چون خواهی خرده‌های زر را به ترازو بریزی و وزن کنی مقداری از آن به زمین خواهی ریخت، آن وقت برای جمع‌ آوری آنها جاروب خواهی خواست و بعد از آنکه زرها را با خاک جاروب کردی آن وقت غربال لازم داری تا خاک آنها را بگیری، من هم از همین اول گفتم که غربال ندارم.

هر که اول بنگرد پایان کار اندر آخر، او نگردد شرمسار

4 پسندیده

حضرت سعدی علیه السلام در این باب می فرماید
رسد آدمی به جائی که بجز خدا نبیند / بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت.

اگر عالم را عالم نشانه ها ببینیم وبه نشانه ها توجه داشته باشیم!!!

2 پسندیده

انتظاری که از شعر می رود تنها برآوردن احساسات است . لزومی ندارد شعر حتما چیزی به من یاد دهد . شعر اگر زیبا باشد، احساس مرا قلقلک دهد، لبخندی بر لبانم بنشاند ،اشکی از گوشه ی چشمم جاری سازد به هدف اصلی خود رسیده است .

2 پسندیده

بعضی ها با شعر زندگی میکنند یعنی هدف زندگی را پیدا میکنند چون عقیده دارند تاریخ را بیطرفانه ننوشته اند حتی دین را بعضی در شعر می یابند چون از تعصبات عاری است .
مثلا اگر میخواهید راجع به مسئله کشف حجاب که مربوط به سده اخیر است کاملتر بدانید اگر قطعه (زن در ایران) پروین اعتصامی را هم بخوانید بهتر میتوانید درک کنید.

3 پسندیده