چه بیتی بیشترین تاثیرو تو زندگیتون داشته؟

چه بیتی تاثیری زیاد توی زندگیت داشته؟ کمی در موردش توضیح بده تا بقیه هم نگاه تازه‌ای به اون بیت داشته باشن!

9 Likes

زیر بارند درختان که تعلق دارند / ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد(حضرت حافظ)

که حضرت سعدی به شکلی دیگر بیان فرموده

به سرو گفت کسی میوه ای نمی آری / جواب داد که آزادگان تهیدستند

8 Likes

و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذر ها
رهِ پنهان بنماید که کس آن راه نداند

مولانا

هرموقع احساس میکنم به بن بست خوردم یا دیگه اوضاعم خیلی پیچیده ست، یادم میاره که حتما یه راهی برام باز میشه :blush:

6 Likes

بعد از اين بر اسمان جوييم يار
زانكه ياري در زمين جستيم نيست

8 Likes

علّتِ عاشق ز علت ها جداست
عشق اُسطُرلاب اسرار خداست

3 Likes

مرو راهی که با ریگی بلغزی / مشو بیدی که با بادی بلرزی
تو را قدر و تو را قیمت گران است / مکن کاری که یک ارزن نیرزی

3 Likes

کلا اشعار مولانا و خیام رو دوست دارم و برام مهم هستن.
خیام
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
وین حرف معما را نه تو خوانی و نه من
مولانا
جانا قبول گردان این جستجوی ما را
بنده و مرید عشقیم برگیر موی ما را

2 Likes

در میکده هم خدای بینی / با مردِ خدا اگر نشینی
البته کل ترانه مرد خدا (سروده مسعود فردمنش) زمانی که به ایران اومد ، در اوآخر بهار زندگیم بود.تا اون موقع در مقوله گفتگو ، هرچی انسان درستکار دیده بودم با موضوع این سروده همخوانی داشت.مخصوصاً زمانیکه در اواسط تابستان عمرم بود و با مدرسه سازی بزرگ افتخار همنشینی پیدا کردم.
مرد خدا
ترانه سرا: مسعود فردمنش
خرسند شدیم از این که امروز
رنگی دگر است نه رنگِ دیروز
تا شب نشده رنگِ دگر شد
گفتند از این نکته هزار نکته بیاموز
فریاد زدیم که چرخِ گردون
لیلاتو نداده ای به مجنون
فریاد برآمد آن که خاموش
کم داد اگر نگیرد افزون
خاموش شدیم و در خموشی
رفتیم سراغِ مِی فروشی
فریاد زدیم دوای ما کو ؟
گویند دواست باده نوشی
هوشیار نشد مگر که مدهوش
این بارِ گران بگیرم از دوش
آرام کنارِ گوشِ ما گفت
این بارِ گران تو مفت مفروش
ازخودبه کجا شوی توپنهان؟
از خود به کجا شوی گریزان ؟
بیداریِ دل چنین مخوابان
سخت آمده است مبخش آسان
هوشیار شدیم از این که هستیم
رفتیم و درِ میکده بستیم
با خود به سخن چنین نشستیم
ما باده نخورده ایم و مستیم ؟
مسجد سرِ راه از آن گذشتیم
بر روی درش چنین نوشتیم
در میکده هم خدای بینی
با مردِ خدا اگر نشینی

3 Likes

در چشم دیگران دل شیطان خویش را
تنبیه می کنم ولی آدم نمی کنم…

3 Likes