چه تجربه‌ای از درگیر شدن در کاغذبازی اداری دارید؟

چه تجربه ای از درگیر شدن و گم شدن در پیچ و خم ادارات و کاغذ بازی‌های (بوروکراسی) مرسوم دارید؟
آیا راهکاری برای خروج سریعتر از این حلقه بعضا بی انتها دارید؟

حذف کاغذبازی اداری

8 پسندیده

مزخرف ترین تجربه ی عمرم مردن عزیزانم نبود بلکه گیر افتادن توی همین کاغذ بازی ها بود
یکی دوتا هم نیستن که، همه جا همینه، برای گرفتن مدرک از دانشگاه، برای گرفتن کات پایان خدمت، حتی اون قدیم ها برای گرفتن سیمان دولتی، بانک رو که نگو
یا اینکه بخوای یه مجوزی از یه سازمانی بگیری، اصلن الگوریتمی وجود نداره و هر موردی یک موردِخاص است!!!

5 پسندیده