چه تجربه‌هایی از سبک زندگی قدیمی و سنتی دارین؟

سبک زندگی قدیمی،‌ یعنی زندگی پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هامون جاذبه‌ها و البته سختی‌های خودش رو داشته. گاها دیدم که نسل پدر و مادرهای ما از زندگی مدرن امروزی و آپارتمان‌نشینی به سمت زندگی در باغ و پرورش گیاه و یا بعضی حیوان‌های خونگی رو آوردن.

این مورد رو حتی در خارج از ایران خیلی بیشتر هم دیدم و پسندیدم: استاد بازنشسته‌ای که برای خودش باغچه‌ای تهیه کرده بود و به پرورش زنبور مشغول بود.

شما چه مشاهدات و یا تجربه هایی در این زمینه داشتین؟

به نظرتون فلش بک زدن به سبک زندگی سنتی، این روزها با چه چالش‌هایی روبرو هست؟

3 پسندیده