چه تجربه‌هایی از مدارس سایر کشورها دارید؟

هدف سوال بررسی مقایسه‌ای انواع سیستم‌های آموزشی در زمان‌ها و جغرافیاهای مختلف؛ و به عنوان مورد خاص، بررسی مقایسه‌ای سیستم آموزشی حوزه و دانشگاه هست. چه اطلاعات یا تجربیاتی در این زمینه سراغ دارید؟

دانشگاه های دنیا

5 پسندیده