چه تجربه‌هایی دارید که برای یک معلم می‌تواند مفید باشد؟


#1

صحبت با والدین و تجربیات فرزندپروری‌شان برای من جذاب است و اغلب نکات بسیار ارزنده‌ای را بیان می‌کنند. شما چه تجربه‌ای دارید که برای یک معلم می‌تواند مفید باشد؟

انجمن اولیا و مربیان


جمع‌آوری مسئله در حوزه‌ی "آموزش" -- خرداد ۱۳۹۷