چه تعداد قدم برداشتید تا به هدف‌هاتون برسید؟

سلام اگر از شما بخواهم که تعداد کارهای عملی تون که برای هدفتون انجام دهید را بر تعداد هدف هایی که گذاشتید تقسیم کنید چه عددی می شود؟

برای خودم؛ من تعداد کارهایی که به صورت عملی برای رسیدن به هدفام انجام دادم 20 تاست و تعداد هدف هایی که توی زندگیم گذاشتم (البته هدف های بزرگ) 83 مورد بود که اگر 20 بر 83 تقسیم کنم میشه 0/24 میشه. برای شما چی؟

1 پسندیده

۸۳ مورد بود؟ یعنی به بعضیاش رسیدی؟
برای همه این ۸۳ مورد تلاش کردی؟ اگر تلاش نکرده باشی اسمش هدف نیست آرزوعه

من میشه گفت در حال حاضر ۵ تا هدف دارم(بیشتره اما ۵ در نظر میگیریم)
برای اولی ۲ سال و نیمه تلاش میکنم
برای دومی ۴ ساله تلاش میکنیم
برای سومی و چهارمی ۱۲ ساله تلاش میکنم
برای پنجمی ۴ ماهه تلاش میکنم

حالا نمیدونم چطوری این زمان ها رو تبدیل به عدد کنم که بشه تقسیمش کرد :sweat_smile:

1 پسندیده

برای شما میشه 100 چون برای همش یه کاری انجام دادید. ممنون

1 پسندیده