چه تفاوت‌هایی در سیستم استارتاپی در خارج و داخل ایران می‌بینی؟

تفاوت سیستم استارتاپی در خارج و در ایران چیه؟ و کدوم کشورها تونستن اکوسیستم مناسبی برای رشد استارتاپ ها بسازن؟

2 پسندیده

نه تنها بین استارت‌آپها بلکه حتی بین شرکتها یک عدم تمایل به همکاری بزرگ می‌بینم.

1 پسندیده

چه تفاوت‌هایی؟! بسیار بسیار بسیار !
بیشترش فرهنگی است تا زیرساختی. یعنی به فرض فراهم شدن بهترین زیرساختها ، حتی ممکنه نتیجه ایده‌آلی رقم نخورد.

1 پسندیده